17.01.2017
Tikintidə istifadə olunanan boyalar. Boyaların növləri
Tikintidə istifadə olunanan boyalar. Boyaların növləri

Birləşdirici maddələrinin tərkibinə görə, boyalar aşağıda göstərilən qaydada təsnif olunur:

Alkid boyalar. Metal və ağac səthlərini boyalanması üçün istifadə olunur. Quruyandan sonra səth üstünün növünə görə yüksək parıldadıcı, tutqun və yarı-mat növlərinə bölünür. Üstün cəhətləri: ekolojı tərəfdən zərərsiz, nəmliyə və işıqa davamlığı, kimyəvi maddələrə və yüksək temperaturlara müqaviməti. Mənfi cəhətləri: qələvilərə qarşı zəif müqaviməti, yanğına yönümlüdür;

Silikat boyalar. Bu boyalar maye şüşə əsasında  düzəldilir. Onlar mineral kateqoriyasına aiddilər. Silikat boyaları su tərkibli olduğuna görə, onlara su əlavə etməklə əsas xüsusiyyətlərini  itirmədən istifadə etmək mümkündür. İstifadə yerləri: beton daş və suvaqlanmış divarlar. Ağac səthlərini boyayanda isə bu cür boyalar, əlavə olaraq yanğın əleyhinə  funksiyasını yerinə yetirir;

Emulsiya boyaları. Emulsiya boyaları, növlərinə görə akril, lateks, pva və su əsaslı boyalara bölünür. Quruyandan sonra, boyalanmış divar güclü və elastic örtük  ilə örtülür. Üstünlükləri: ekolojı cəhətdən zərərsiz,  rütubətə müqaviməti, boyalanmış səthin rahat istismarı. Mənfi xüsusiyyətləri: aşağı dözümlük xüsusiyyətləri;

Yapışqan boyaları. Bu cür boyaların istehsalında  sellüloza efirləri, kazein, nişasta, polivinil spirt kimi maddələr istifadə olunur. Bundan əlavə, bu cür boyaların  tərkibində gips, kaolin, təbaşir və müxtəlif piqmentlər ola bilər. Xassələrinə görə, bu cür boylar su əsaslı boyalardan fərqli deyil. Lakin bu cür boyalar, kimyəvi və mexaniki təsirlərə dayanıqsızdılar.

 Görünüşünə görə dekorativ və  tikinti boyaları şəffaf, qeyri-şəffaf və dispersiya növlərinə bölünə bilər.

1. Tikilinin daxilində və çölündə ağac tikinti materiallarının qorunması üçün şəffaf boya istifadə olunur. Bəzən ağac strukturunu vurğulamaq üçün tərkibinə piqmentlər də əlavə edirlər. Şəffaf akril boyalarını çox vaxt mdf, dsp və fanerlər üçün istifadə edirlər. Qiymətinə görə sərfəli olan akril boyası metal çalarları rəngini də verə bilər. Ağac üçün akrilik boya təbii effekti və eko-stil özeti yaradır.

2. Dispersiya boyaları.  Su tərkibli emulsiya dispersiya boyaları geniş istifadə olunur. Onların qiyməti və rahat istifadə etmək imkanı, boya satışında lider yerlərinin tutmasını imkan verir. Bu cür boyaların piqmenti su ilə qarışdırılır. Boya quruduqca su da buxarlanır. Su əsaslı boyalar demək olar ki, heç bir iy vermir, buna görə də daxili və xarici istifadə üçün istifadə oluna bilərlər. Akril tərkibli dispersiya boyaları da mövcuddur. Akrillli faktur boyası otaqda çox maraqlı görünür. Fasad akrill boyası isə evinizin çöl görünüşünü tez və keyfiyyətli yenilənməsinə imkan yaradacaq. Bu kateqoriyaya aid olan epoksid boyaları ( elektrik izalyasiyasında istifadə olunan) və atmosfer təsirlərinə dayanıqlı olan akril bayaları, çöl boyalanmasında uğurla istifadə olunurlar.

3. Emallar sıx, parlaq səth ilə xarakterizə olunur. Tərkibləri fərqli olur. Bu günə çox məşhur olan emal şəklində akrill boyasını əldə etmək çox asandır. Onların rəng sxemi müxtəlifdir. Sadə tutqun səthə vurduğda cür bə cür interyer fikirləri yaradmaq imkan yaranır.  Muasir akril emalları və su tərkibli emulsiya boyaları tez zamanda quruyur uzun müddət çat vermir.

17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır.
13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.
11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.