13.11.2016
Penoplast necə seçilməlidir və vurulmalıdır. Divarları, penoplast ilə soyuqdan qorumaq üçün təlimat

Penoplastın seçilmə və vurulma qaydası.

Penoplast, qaz ilə doldurulmuş plastmasdır. Ona həcm verən əsas hissəsi havadır. Məhz bu səbəbə görə penoplast yaxşı istilik qoruyucu xüsusiyyətlərinə malikdir. Penoplastı seçendə onun sıxlığına ciddi fikir vermək lazımdır. Amma müəyyən incəliklər var ki, penoplast seçərkən onlara da nəzərə almaq lazımdır:

 • Penoplastın saxlama şəraitinin pozulması (açıq havada saxlanılan penoplastın istilik qoruyucu xüsusiyyətləri pozulur;
 • Material eyni rəngdə olmalıdır, hər hansı bir yerində rəng dəyişikliyi görsəniz, əsasən də sarı rəngə çalan, bilin ki, penoplast keyfiyyətsiz xammaldan hazırlanıb;
 • Keyfiyyətli penoplast yumşaq və möhkəm olur.
 • Penoplastın hər dənəciyi təxmini eyni ölçüdə olmalıdır. Material boyu dənəciklərin eyniliklə yayılması və aralarında boşluqların olmaması- penoplastın yüksək keyfiyyətli olmasının göstəricisidir.
 • Bir neçə təbəqə penoplastı yerdə qoyub, ölçülərin eyni olduğunu yoxlamaq lazımdır.
 • Materialdan əlavə iylər gəlməməlidir.
 • Qutusunda markalama və istehsalçının stikeri olmalıdır.

Divarları, penoplasat ilə soyuqdan qorumaq üçün təlimat

İşə başlamaqdan qabaq, bütün lazım olan ləvazimatları hazır etməlisiniz. Divarlar bacardığınız qədər düz olmalıdır. Penoplastın mantajı üçün- xətkeş, qələm, bıçaq, ruletka, fırça, mütəkkə, mala, ensiz mişar və burğu əlinizin altında olmalıdır.

İşin qaydası:

 1. Mütəkkə ilə divara göbələyə qarşı akril astarı vurmaq. Quruması üçün 24  saat gözləmək lazımdır.
 2. Yapışqanı hazırlamaq (tərkibi qatı olmalıdır).
 3. Lazımı ölçünü almaq üçün təbəqəni divara ehmalca söykəyib ölçünü götümək və kəsmək.
 4. Döşəmədən başlayaraq, hər yapışdırılan təbəqənin ölçüsündə divara yapışqan vurulmalıdır.
 5. Penoplastı divara yapışdırarkən, qovuşma yerləri T-vari olmalıdır (kərpicin hörüldüyü qaydada).
 6. Yapışdırandan sonra otaq 1-2 gün bağlı və havasız qalmalıdır.
 7. Hər təbəqədə 6 deşik açaraq (2 ortada, 4 kənarlarda) dübellər vurulur. Onların isə içinə plastmas mismarlar vurulur.
 8. 4 sm böyük olan boşluqları penoplastın kəsilmiş hissələri ilə doldurmaq lazımdır, digər xırda boşluqları isə tərkibində toluol olmayan montaj köpüyü ilə doldurulmalıdır. Qabaran köpük hissələri kəsilməlidir. Kəsilmiş yerləri isə yapışqan ilə hopdurmalıdır( kif və qöbələk yaranmasın).
 9. Mala ilə penoplastın birləşmə yerlərinin üstünə, qalın qat yapışqan çəkərək, lentli toru yapışqan vurulan yerə yapışdırmaq lazımdır.
 10. Penoplastın üstünə nazik qat üzlük suvaq çəkərək divara oboy və yaxud boya vurmaq olar.

Evi penoplast ilə soyuqdan qorumaq

17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır.
13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.
11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.