07.12.2016
İşıqlı mənzillər. Temperatur tənzimləyiciləri
İşıqlı mənzillər. Temperatur tənzimləyiciləri

      Bu mövzumuzda biz elektrik və elektron dövrələrlə idarə olunan termorelelərin, termotənzimləyicilərin və termostatların işləmə prinsipi və elektrik dövrələrinə qoşulma qaydaları ilə tanış olacağıq. Tranzistorla işləyən bir neçə elektron termotənzimləmə sxeminin  işləmə prinsipi  ilə tanış olacağıq.

      Hərarətin  qalxması  və  enməsi  prosesi  müəyyən  hədd daxilində  olmadıqda  müxtəlif xoşagəlməz  fəsadların  baş  xerməsi  qaçılmaz  ola  bilər. Təbiidir  ki, hətta  bizi  əhatə  edən mühitin  temperaturunun  həddan  artıq  qalxması  və  ya  əksinə  həddən  artıq  enməsi  insan orqanizminə  olduqca  mənfi  təsir  göstərərək  onun  ölümü  ilə  nəticələnə  bilər. Havanın hərarəti  normadan  çox  qalxdıqda  və  ya  normadan  aşağı  düşdükdə insanlar  binaların daxilində  olan  yaşayış  və  ya  istirahət sahələrində  qorunurlar. Bu  sahələrdə  havanın temperaturu  xüsusi  avadanlıqlarla  tənzimlənir.

       Qeyd etmək  lazımdır  kı, müasir  dövrdə  fabriklərdə, zovodlarda və  müxtəlif  təyinatlı müəssisələrdə  nəinki  havanın, suyun,  müxtəlif  tərkibli  mayelərin ,  hətta  qızmaya  və soyumaya  meyilli  müxtəlif  proseslərin  və  maddələrin  temperaturunun  tənzimlənməsi  ən önəmli məsələlərdən biri hesab olunur.

         Temperaturun  qalxmasına  və  enməsinə  nəzarət  etmək  üçün  temperatura  həssas cihazlardan  istifadə  edilir.Temperatur  dəyişmələrini  hiss  edən  elementlər – ilkin vericilərdir. İlkin  vericilər  müxtəlif  quruluşda  və  ya  konstruksiyada  ola bilərlər. Bunlara  misal  olaraq-termomüqavimətləri,  metaldan(və ya əlvan metaldan)  hazırlanmış  spiralvari  və  yayvari lentləri,  xüsusi  qapalı  qablarda  sıxılmış  halda  olan  qaz  (maye şəklində, məs. freon) vericiləri, civəli vericiləri və s. quruluşda olan ilkin vericiləri göstərmək olar. Bizim əhatəmizdə çoxlu sayda məişət və sənaye avadanlıqları vardır ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz ilkin vericilər bu avadanlıqlarda geniş istifadə edulirlər: su qızdırıcılarında, soyuducularda, radiatorlu elektrik sobalarında, havalandırma(fankoyl) sistemlərində, isti döşəmələrdə və s. avadanlıqlarda.

        Temperatura həssas olan ilkin vericilər istidən genişlənmə və soyuqdan sıxılma fiziki xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Onların məhz bu xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq temperaturu idarə etmək mümkün olur. İlkin vericilər temperaturu tənzimləmə prosesində həm icraçı mexanizm kimi, həm də ilkin məlumatı digər icraçı elementə göndərən qurğu kimi də istifadə edilə bilirlər. 

davami...

17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır.
13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.
11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.