27.01.2017
Evin təmirini özün gör. Divarların suvanması- mayaklar və astarlama (3cü hissə)
Evin təmirini özün gör. Divarların suvanması- mayaklar və astarlama (3cü hissə)

Divarların mayaklara görə nişanlanması. Astarlama.

Beləliklə, alətlər və tikinti materialları alınıblar. Növbəti addım, divarların relyefini öyrənmək. Əvvəl divara mayeli tarazı(uroven) söykəyərək, şaquli istiqamətdə fərqliliyi yoxlamaq lazımdır. Sonra isə uzun günya ilə divarın bütün səthini, ayrı ayrı bucaqlar altında yoxlamaq, kələkötür yerlərini tapmaq və markernən nişanlamaq lazım olacaq. Sonda otağımızı mayaklara görə nişanlayırıq.

Bir şərti otaq misalında işin gedişatına nəzər yetirək.

Divarın uzunluğu 4.5 m, hündürlüyü – 2.75 m, qapı üçün yer 0.9x2.05 m. İlk  öncə iki böyür mayakların yerlərini nişanlamalıyıq. Divarların küncündən 30 sm (çox yox) boş yer buraxırıq və hər tərəfdən 2 şaquli xətt çəkirik. Rahat işləmək üçün, 2 metrəlik günya ilə mayaklar arasında məsafə 2 metrdən az, misal üçün 1.6 metr olmalıdır.

Qapı yeri sağda olduğu üçün, sağ tərəfdən başlamaq daha da rahatdır. Sağ xətdən 1.6 metr boş yer buraxıraq bir ədəd də şaquli xətt çəkirik. Sol xəttə qədər 2.3 metr məsafə qalır, bu məsafəni 2 yerə bölürük, sol tərəfə 1.15 metr ölçərək bir şaquli xətt çəkirik. Nəticədə, şəkildə göstərildiyi kimi alınır.

Yenə küncə yaxın olan xəttlərdən başlayırıq. Mayaklar günyadan (2.5 m) gödək olmalıdırlar. Onların uzunluğunu 2.45 m götürək. Bu xəttlərlə, yerdən (2.75-2.45)/2=15sm məsafə buraxaraq, həmin nöqtələrdə dəlik açırıq. Dəlik yerindən yuxarı 2.45 sm ölçüb əlavə bir dəlik də açırıq.  Həmin dəliklərə plastik dyupel vururuq və samorezləri içinə bağlayırıq. Yuxarıda olan hər iki samorezə ip bağlayırıq və tarım durmasına əmin oluruq. Orta xəttlərin kısişməsi yerində nişanlar qoyuruq. Həmin əməliyyatı aşağı samorezlərlə həyata keçiririk.

Hal hazırda 2 cərgə, xəttlər üzrə nizamlı, dəliklər açmışıq. Divarı astarlamaq vaxtı çatdı. Divara vurulan astar, səthin əlavə rütubət çəkməyin qarşısını alır, bu isə kərpic və qazbeton divarlarında çox vacibdir. Zəif hopduran hissələri (sement suvağı) mütəkkə ilə astarlamaq kifayət olur, tez hopduran hissələri (kərpic, qazbeton) isə püskürücü apparat və yaxud fırca ilə tökmək lazım olacaq.

Astara qənaət etməyin!

Bütün səth hopmuş olmalıdır. Astarlayandan sonra, astarın qurumasını gözləməliyik.. Quruyandan sonra nişanlamağı davam edirik. Küncdə olan 4 samorezləri bağlayırıq, yuxarıdakıları bu qaydada: artıq divarımızın əyriliyini bilirik, misal üçün divarın yuxarısı 1.5 sm aşağıdan çöldədir, deməli divardan samorezin papağına kimi 1.5 sm+0.6 sm (mayakın qalınlığı) üstəgəl cuzi ehtiyyat (adətən 3-5 mm).

Bağladıq. Günyanın iti tərəfini yuxarı və aşağı samorezlərin üstünə  qoyaraq mayeli tarazla düzlüyünü yoxlayırıq. Lazım olduqda samorezləri  bağlayıb ya da açırıq. İkinci cüt samorezlərlə də həmin əməliyyatı həyata keçiririk. Bu ən çətin mərhələdir, düz şaquli xətti əldə etmək üçün hər samorezi dəfələrlə açıb bağlamaq lazım olacaq. Amma bu ona dəyər. Səviyyəni və düzlüyü əldə etmək üçün həmçinin şaquldan da (ipli taraz) istifadə etmək olar. Lakin bu çox vaxt aparacaq. Bir üsul da icad olunub, o da lazer tarazı ilə.

Bu mərhələdə əmin olmalıyıq ki, gələcək mayaklar səthin kənarına çıxmayacaqlar. Yoxlamaq üçün ipi diaqonal üzrə samorezlərin papağlarına bağlayırıq, altına isə mayakın bir tikəsini salıb yoxlayırıq. Əgər hər yerdə məsafə eynidir, digər üfuqi ipi çəkirik və yixlayırıq. Düz olsa, qalan samorezləri kənar samorezlərə görə bağlamaq olar.

Qalan 4-nü bağlayırıq.

Yuxarı kənar samorezlərin papaqlarına ip bağlayaraq, mayakın rahat yerləşməyini yoxlayırıq. İpə uyğun orta samorezləri nizamlayırıq. Onların papağları, azca ipə toxunmalıdırlar. Aşağı sıraya da həmin qaydada təkrar etdik. Beləliklə, 8 samorezimiz, hamısı ümumi bir şaquli səthdə. Ən çətin mərhələ, geridə qaldı.

Evin təmirini özün gör. Mayakların quraşdırılması (4 cü hissə)

Evin təmirini özün gör. Divarların sürtülməsi və hamarlanması (5ci hissə)

Evin təmirini özün gör. Divarların suvanması (1ci hissə)

Evin təmirini özün gör. Divarların suvanması-iş alətləri (2ci hissə)

17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır.
13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.
11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.