28.01.2017
Evin təmirini özün gör. Divarların sürtülməsi və hamarlanması (5ci hissə)

Mayaklarımız quruyandan sonra, suvaqlanmaya başlamaq olar. Vedrədin 2/5 hissəsi qədər su tökərək, suvaq məhlulunu boşaldıb,  mikser ilə qarışdırmaq lazımdır. Divara vurulan suvağın qalınlığından asılı olaraq qatılığı da dəyişir. Əgər divara qalın lay vurulacaqsa, qatqı qatı olmalıdır. Əgər divar, mayeni özünə tez hopdurursa, onda suvaqlamanı başlamadan öncə divarı nəmləndirmək lazımdır. Nəmləndirmə o zamana kimi davam etməlidir ki, divarda damcılar görünsün. Yalnız suvaqlanan sahəni nəmləndirmək lazımdır, çünki, böyük sahəni nəmləndirdikdə, divarın bir hissəsinə savaq vurana kimi, digər hissəsi quruyacaq. Qeyd olunanlara riayət etməyəndə, bir neçə saatdan sonra palçıq, bütün nəmliyini divara ötürüb çat verməyə başlayacaq.

Mala ilə divara qatqını atmağa başlayırıq. Aşağıdan yuxarıya doğru getmək lazımdır. Əsas odur ki, qatqını divara atanda, yapışaq palçıqalar arasında boşluq qoyulmamalıdır və azca artıq olmalıdır. Beləliklə bütün palçığı divara vurub sürtücü mala ilə düzəldirik. 2 metrəlik günyəni üfuqi perpendikulyar saxlayaraq, aşağıdan yuxarıya, ziqzaqvari hərəkətlərlə (suvaq günyanın arxasınca uzanmasın) palçığı hamarlamağa başlayırıq. Günyanın üstündə yığılan palçığı mala ilə götürüb yenidən divara atırıq.

İş vaxtı suvağın üstündə hava qabarıqları yarana bilər. Bu yerlərdə palçıq divara yapışmayıb. Onları, malanın küncü ilə çıxarıb yenidən divara atmaq lazımdır. Bu prossesi yuxarı nöqtəyə kimi davam etmək lazımdır. Yuxarıya çatandan sonra, yenidən günyə ilə ziqzaq hərəkəti etmədən aşağıdan yuxarıya hamarlayırıq. Günyənın üstündə yığılan palçığı yenidən divara çırpmaq lazımdır. Həmin proseduru yuxarıdan aşağıya kimi təkrar etmək vacibdir. Belə halda da, divardan, əlavə palçığ günyəya yapışıb çıxacaq. Divarın  yuxarı və aşağı hissələrində yaranan ləkələri hamarlamaq lazımdır ki, onlar müstəvini korlamasın.

Bir vedrə palçıq hazırlayaraq, yuxarı abzasda göstərilən hərəkətləri təkrar edərək, düz mayakların uclarına çatana kimi davam etmək lazımdır. Yuxarını da hamarlayandan sonra, növbəti xətdə keçid olunur. Beləliklə, divarın əks küncünə çatırıq. Bütün xəttlər suvaqlanıb. Yalnız suvaqlanmayan tavana  və döşəməyə yaxın yerlər qalır. Müəyyən vaxt gözlədikdən sonra ( suvaq yapışsın), qalan hissələri palçıqlayırıq, divarın müstəvisini əsas götürərək, əlavə suvağı  siyiririk. Günyə ilə gah bir tərəfə, gah əks tərəfə düzəldirik. Vəs salam, divar suvaqlanıb. İndi isə divarı yoxlamaq lazımdır.

Uzun günyənin iti tərəfi ilə divar hər tərəfinə qoyub yoxlayaraq, fikir vermək lazımdır ki, divar ilə günyənin arasında 1 mm artıq məsafə olmasın. Olmasa, deməli divar hazırdır, olsa- onda həmin yeri mala ilə hamarlamaq lazımdır. Boş yerlərinə qatqı əlavə etmək, qabarıq yerləri sadəcə hamarlamaq. Suvaq qurumamış bunu etmək rahatdır. Yoxlanışdan sonra, iti alətlə mayakın küncündən tutub, qoparmaq lazımdır. Bunu o səbəb görə etmək lazımdır ki, mayak paslanacaq. Günyə ilə mayakın üstündən dəfələrlə sürüşdürdükdə, mayakın qoruyucu layı qopur və buna görə mayak korroziyaya uğrayır.

Mayakları qopardandan sonra, boş qalan yivləri qatqı ilə doldururuq. Qatqının çox qatı etməyin. X-vari hərəkətlərlə suvağı hamarlayın.

Bununla, işin sonuna çatdığ. Sürtülmə prossesinə. Sürtülməni və hamarlamanı divar qurumadan etmək lazımdır. Hamarlama üçün qatqını azca duru etmək lazımdır. Divarda olan deşiklər, əyriliklər hamarlama zamanı düzəldilir. Divarın düzlüyünü yoxlamaq üçün günyə ilə divarı astaca siyirmək lazımdır. Belə halda divarda 1 mm qədər olan əyriliklər də düzələcək. Nəticədə şəkildə göstərilən kimi görünməlidir.

Evin təmirini özün gör. Divarların suvanması (1ci hissə)

Evin təmirini özün gör. Divarların suvanması-iş alətləri (2cü hissə)

Evin təmirini özün gör. Divarların suvanması- mayaklar və astarlama (3ci hissə)

Evin təmirini özün gör. Mayakların quraşdırılması (4 cü hissə)

17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır.
13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.
11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.