29.01.2017
Evin döşəməsi. Quru örtüklü döşəmələr (birinci hissə)
Evin döşəməsi. Quru örtüklü döşəmələr (birinci hissə)

Quru örtüklü döşəmələr

Lazım olan materiallar və alətlər

  • Metal U profilləri (şək.1)
  • Polietilen sellofan (şək.2)
  • Haşıyə lenti (səs izolyasiyası yaratmaq üçün) (şək.3)
  • Keramzit (şək.4)
  • Nəmqoruyucu gipslifli təbəqələr (quru döşəmənin elementləri) (şək.5)
  • Samorezlər(bərkidmək üçün)
  • Tikinti yapışdırıcısı

Şək. 1Şək. 2

Şək. 3Şək.4

Şək.5

Döşəmənin montajına başlamadan öncə, elektrotexnika, santexnika və digər işləri bitirmək lazımdır. Su, istilik və kanalizasiya sistemlərinin yoxlanışından sonra başlamaq olar. Əgər döşəmənin təmiri, yaşanan evdə nəzərdə tutulubsa, o zaman köhnə döşəmə sökülür və örtük səthinin düzlüyü təmin olunur. Bütün deşiklər, dəliklər sement-qum qatqısı ilə tutulmalıdır. Kələkötür yerlər laqonda ilə düzəldilib  hamarlanmalıdır. Bundan sonra, bütün tikinti zibilini tozsovuranla yığılmalıdır. Quru örtüyün hündürlüyü divarda nişanlanır.

Nəmqoruyan layın sərilməsi

Hazırlanmış təməlin üstünə polietilen sellofan və yaxud perqamit sərilir. Polietilen, divarlarda qoyulmuş nişanlara kimi çatmalıdır. Əsasən nişanlar 6 sm hündürlükdə qoyulur.

Nəmqoruyan materialın seçilməsi evin təməlindən asılıdır. Beton təməli olan otaqlara 200-250 mikron qalınlığında olan polietilen sellofan sərirlər. Taxta təməli olan yerlərdə isə bitumla hopdurulmuş buxar-nəm izolyasiyalı kağızdan və ya perqamitdən istifadə etmək məsləhətdir.

Rütubət izolyasiyalı metarialları sərməmiş işə başlamaq olmaz. Çünki hər hansı nəmişliyin, suyun, kondensatın quru örtüyə keçməsi, döşəmənin deformasiyasına gətirib çıxaracaq.

Səs izolyasiyası

İstənilən evin konstruksiyası elədir ki, səslərin çox hissəsi binanın bərk elementləri vasitəsi ilə keçirilir. Bu səbəbə görə divar ilə quru örtüyün arasında 6-8 mm ara məsafəsi qoyulmalıdır. Məsləhət görünür ki, otağın perimetri boyunca, səs izolyasiyalı lentlərdən istifadə edəsiniz. Polietilen, mineral pambığ, şüşəlipambıq kimi materiallardan istifadə etmək olar. Bu qədər  ara məsəfəsi, səs izolyasiyası funksiyasından başqa, quru örtüyünün elementlərini qizdirdiqda, təmiz döşəmənin əyilməsinə imkan yaratmayacaq.

Mayakların qurulması

Qumlu qatışığı xüsusi alətsiz  dezəltmək mümkün deyil. Sonra isə taraz ilə düzəldib yoxlamaq da real deyil, çünki qumun üstünə çıxıb və səthi korlamamaq qeyri mümkündür.

Üfuqi xətt üzrə örtüyü maksimal qədər düz etmək üçün mayaklar quraşdırılır. U-profillərini mayak qismində istifadə etmək olar. Onların iti tərəflərini üzü yuxarı quraşdıraraq, yerə bərkidmək mümkündür.

Quru qatqının yayaraq düzəldilməsi

Səpələnməyə meyilli materiallara olan əsas tələb- həmcinslikdir. Döşəməyə quru örtük salması üçün ən yararlı materiallar – keramzit, xırdadənəli şlaklar; silisium, perlit və kvars qumlarıdır. Bütün bu materiallar istilik- və səs izolyasiyalı materiallardır ki, az çökmə verirlər və çəki cəhətdən yüngüldülər. Döşəmənin təməli nə qədər əyri olsa, o qədər çox quru qatqı tökmək lazım olacaq. Bundan əlavə, döşəmənin altından keçən bütün kommunikasiyaları qumun altında gizlətmək lazımdır. Orta hesabla, quru örtüyün qalınlığı 3-4 sm təşkil etməlidir (bəzi hallarda 6 sm çata bilər). Belə vəziyyətdə, əlavə olaraq quru örtüyün üstünü təbəqəli material layı ilə gücləndirirlər.

Quru qatqını otağa o qədər tökmək lazımdır ki, bir neçə təbəqələri yerləşdirmək olsun. Çünki, çox tökülsə, otağda işləmək çətin olacaq, ayaqlar qumun içinə batacaq. Bundan əlavə, səpələnməyə meyilli qatqının hissəcikləri yapışqanın və təbəqələrin böyürlərinə yapışaraq, təbəqələrin bir birinə bərkidilməsinə imkan verməyəcəklər.

Evin döşəməsi. Quru örtüklü döşəmələr (ikinci hissə)

17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır.
13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.
11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.