17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)

Taxta plintusların quraşdırılması

Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır. Alətlər bunlardır:

 

 

 

 

 

 • Ülçü aləti (ruletka və ya uzun xətkeş);
 • Güclü elektrik dreli və ya perforator (lazım olan burğularla);
 • Şurupbağlayan;
 • Plintusların künclərini kəsmək üçün elektrik stuslo;
 • Sadə karandaş.

Karandaşdan başqa, yuxarıda sadalanan alətlərdən heç biri evdə olmadıqda ruhdan düşməyin. Onları istənilən tikinti materialları mağazasından  icarəyə götürmək mümkündür.

Quraşdırmanın qaydası:

 1. Bütün plintusaları divar boyunca düzərək, döşəmənin rənginə və naxışına uyğun olmasını yoxlamaq lazımdır. Plintusun üstündə hər hansı defekt olan hissəni mebel duran tərəfə salmaq məsləhətdir.
 2. Taxta plintusların quraşdırılmasını, otağın bir küncündən başlamaq lazımdır. Bu ona görə vacibdir ki, iki plintusların künclərini bir birinə perpendikulyar (90o)  və ideal qaydada kəsmək lazımdır.
 3. Künclərin düz kəsiləməsi üçün stuslo alətindən istifadə etmək lazımdır. Plintus, stusloya xüsusi bərkidənlərlə möhkəm bərkidilməlidir. Aşağı və arxa hissələri, dayağa tam söykənməlidir. Azca tərpənişdən plintus səhv kəsilə bilər ki, bu da bahalı materialın sıradan çıxmasına gətirib çıxaracaq. Belə hal üçün ehtiyat plintus olmalıdır.
 4. Kasik düz 45 dərəcə bucağında olmalıdır. Plintus çıxarılır.
 5. İkinci plintusu əks tərəfdən taxaraq etibarlı fiksasiya olunmalıdır. Stuslonu lazım olan dərəcəyə kökləyərək plintus kəsilir.
 6. Analojı alqoritmi bütün künclərə düşən plintuslar üçün təkrar etmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, daxili və çox künclərin kəsilməsi fərqlənir. Diqqətli olmaq lazımdır.
 7. Plintusları küncə qoyub, kəsilmələrini düzgün olmağına əmin olmaq lazımdır. Plintusları bir birinə söykədikdə aralarında balaca uyğunsuzluq olsa taxta parçası və sıf kağızı ilə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Uyğunsuzluq çox olsa lazımı künc alana kimi uyğunlaşdırmaq lazımdır. Stuslonu kökləməsini dəyişmədən, tədricən 1 dərəcə çəkərək uyğun olmasına gətirib çıxarmaq lazımdır.
 8. Divar boyu bir neçə plintusları quraşdıranda, birləşən tərəflərinin tam 90 dərəcədə olmasına fikir verilməlidir.
 9. Hər divara bərkidilən plintuslarda, divara bərkidilən nöqtələrdə nişan qoyulmalıdır. Adətən ağacdan olan plintusları, samorezlərlə divarda quraşdırılmış plastmas yuvacıqlara bərkidirlər. Bərkidmə nöqtələrin arasında olan məsafə 0.8-1.2 metrə qədər olmalıdır. Nöqtələr yerdən 1.5-2.0 sm hündürlükdə olmalıdır.

 1.  Nişanlanmış nöqtələri drel və 3 mm burğu ilə deşilir.
 2. Plintusda açılan deşik konus şəklində olmalıdır(samorezlərin papaqları üçün). Konusu əldə etmək üçün böyük ölçüdə burğudan istifadə etmək ilə mümkün olacaq.
 3. Plintus boyunca, altına 5 sm uzunluğunda poliuretan  kəsikləri (laminatın altına sərilən material) qoymaq məsləhətdir. Kəsiklərin arasında 5 mm-lik ara saxlamaq lazımdır. Bununla taxta döşəmənin küylüyünü azaldaraq onun havalandırma sistemini yaxşılaşdırmağa imkan yaradacaq.
 4. Plintusaların bütün birləşən tərəflərini hazırlayandan sonra montaja başlamaq olar:
 • Otaqda, ölçülər götürülən hissəsindən başlamaq lazımdır;
 • Köməkçinin köməyi ilə plintus divara və döşəməyə bərk sıxılır;
 • Plintusda açılan deşiklərdən mismar ilə divarda plasmas yuvacıqları yerləşdirmək üçün nişanlar qoyulur;
 • Plintusu divardan çəkərək drel ilə divarda deşik açılır və plastmas yuvacıqlar vurulur;
 • Yenidən plintusu divara söykəyərək samorezlərlə plastmas yuvacıqlara fiksasiya olunur(bunu ehtiyyatla etmək lazımdır ki, plintus əzilməsin);
 • Növbəti plintusu həmin alqoritm əsasında divara və döşəməyə söykəyib lazımı işlər görülür;
 • Bu əməliyyatları qapı çərçivəsinə çatanda, yenidən, başlanma yerindən qapı çərçivəsinə kimi hərəkət olunur;
 • Samorezlərin başlıqlarını taxta malası ilə (taxta şpaklyovkası) örtmək olar. Satışda olan müasir plintusların komplektində dekorativ deşik örtən başlıqlar da olur. Onları, samorezləri bərkitdikdən sonra samorezin başına yapışdırırlar.
13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.
11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.
07.02.2017
Evin döşəməsi. Tirlər üstündə yığılmış döşəmələrin növləri (ikinci hissə)
Tirlərin düzülməsi, birinci növbədə nişan qoymadan başlanır. Tirlər arasında məsafə taxtanın qalınlığından asılıdır.