21.11.2016
Çıl-çıraqların elektrik xəttinə qoşulması (davamı)

      Bizim misalda çıl-çırağın bir lampası tək, digər iki lampası isə birgə yanır. Bünün üçün iki qütblü elektrik açarından istifadə edirik. Aşağıda şək.4-də çıl-çırağın elektrik açarına qoşulma sxemi göstərilmişdir. 

   

                     Şək.4.Üç şamlı çıl-çırağın elektrik açarına qoşulma sxemi.

      Elektrik sxemindən görürük ki, şəbəkə gərginliyindən gələn xəttlər elektrik açarları olan qutuya daxil olur. Faza xətti S1 və S2 elektrik açarlarının hər ikisinin bir qoluna  birləşdirilir. Elektrik açarlarının digər qolundan isə elektrik xəttləri çıl-çırağın qırmızı və qəhvəyi məftilləri ilə birləşdirilir. Şəbəkə xəttindən göy rəngli məftillə  gələn sıfır(N) xətti isə çıl-çırağın göy rəngli məftili ilə birləşdirilir.

      Quraşdırma zamanı təhlükəsizlik tələblərinə əməl edin. İşıqlanma işlərini aparmaq üçün  en kəsiyi 1,5mm2 mis məftildən istifadə etmək olar. Məftillərin birləşmələrini 20 sm ucluqlarını açaraq biri-birinə sarımaqla möhkəm dolayın. İsolentlə açıq sahəni dolanmış istiqamətdə səliqəli sarımaqla tam bağlayın. Elektrik açarının sıxaclı yuvacıqlarına daxil olan məftillərinin uclarını 5mm uzunluğunda təmizləyərək və iki barmaqla buraraq(saçaqlanmasın) yuvacıqlarda vintlə sıxaraq bərkidin. Məftillərin səthində izolyasiya qatının pozulmasına yol verməyin.

      Aşağıda şək.5-də çıl-çırağı yandırmaq üçün istifadə olunan iki qütblü elektrik açarının elektrik quraşdırma üsulu verilmişdir.

Şək.5.İki qütblü elektrik açarının şəbəkəyə və çıl-çırağa qoşulma      

      Çıl-çıraqların görünüşlərinin fərqli olmasına baxmayaraq qoşulma sxemləri dəyişilmir. Çıl-çıraqlarda şamların sayının çox olmasına baxmayaraq elektrik açarında qütblərin(düymələrin) sayı 3və ya 4-dən artıq olmur.

     Yuxarıda göstərdiyimiz qoşulma sxemi ilə mükəmməl tanış olaraq Siz istınilən formalı çıl-çıraqları elektrik şəbəkəsinə qoşa bilərsiniz.                                       

İşıqlı mənzillər. Çıl-çıraqların elektrik xəttinə qoşulması.   

Elektrik məftilləri və kabelləri. Texniki göstəriciləri və digər parametrləri.               

Evlərdə elektrik işləri. Işıqlı mənzillər    

17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır.
13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.
11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.