Bu səhifədə bizimemlak.az saytına elan yerləşdirilməyin əsas qaydaları təsvir olunub.
Elanı yerləşdirmədən, mütləq bu qaydalar ilə tanış olmağınıza tövsiyyə olunur. Bununla, elanı, moderator tərəfindən silməyi və ya bloklaşdırmağı kimi hallara qarşı narazıçılıqları aradan qaldırılmış olacaqsınız.

Elanların əsas yerləşdirmə qaydaları:

 1. Elanı yerləşdirmək üçün saytda qeydiyyatdan keçmək zərurəti yoxdur.
 2. Hər kəs istənilən qədər elan yerləşdirə bilər.
 3. Elan yerləşdirəndə,  vacib olan məqam odur ki, elanın növü düzgün seçilməlidir.
 4. Elanda verilən məlumat, elan növünə uyğun olmalıdır.
 5. Elanların təkrarını, yenidən yerləşdirmək olmaz.
 6. Əlaqə məlumatları dəqiq qeyd olunmalıdır ki, elan yerləşdirən şəxs ilə əlaqə saxlaya bilsinlər.
 7. Elanın mətni punktuasiya qaydalarına uyğun yazılmalıdır. Böyük hərf və simvollardan istifadə etmək qadağandır.
 8. Elan üçün şəkil yükləmək vacib olmasada, məsləhətdir.
 9. Saydın administrasiyası hüququ var ki, qaydalara uyğun olmayan elanları silsin və ya qəbul etməsin.

 Şəkillərin yerləşdirmə qaydaları:

 1. Hər elanda maksimum 7 şəkil yerləşdirilə bilər.
 2. Hər şəkilə avtomatik olaraq, saytın xüsusi nişanı yapışdırılır və həmin şəkil saytın özəlliyi kimi sayılmağa başlayır.
 3. Şəkillərin ölçüsü 800x600-dən aşağı olmamalıdır. Böyük ölçüdə olan şəkillər avtomatik lazim olan ölçülərə kiçirdiriləcəklər.
 4. Şəkillər, elanın mövzusuna uyğun olmalıdır. Onların üstundə xüsusi nişanlar, yazılar və əlaqə məlumatları olmamalıdır.

Elanlarda məlumatı dəyişmək və saytdan elanı silmək qaydaları:

 1. Hər hansı bir elanda məlumatı dəyişmək üçün +994503191343 nömrəsinə sms göndərmək və ya admin@bizimemlak.az  poçt qutusuna müraciət edə bilərsiniz. Müraciətda mütləq elanın nömrəsini daxil etməlisiniz və hansı məlumatı dəyişmək istədiyinizi qeyd etməlisiniz. Məlumatı dəyişmək üçün yalnız saytda qeyd etdiyiniz nömrə və yaxud e-mail adresiniz ilə müraciət edə bilərsiniz. Əks halda dəyəşəklik haqda müraciətiniz qəbul olunmayacaq.
 2. Elanı silmək üçün, saytda qeyd etdiyiniz telefon nömrəsi və email adresiniz ilə müraciət edərək elanızın silinmısinə nail ola bilərsiniz.

Saytın administrasiyasının hüququ vardır ki, istifadəçinin icazəsini almadan, elana düzəliş etsin, hər hansı bir əlavələri silib və ya daxil etsin.

Elanı yerləşdirmədən öncə, saytımız tərəfindən sizin üçün yaradılan Azərbaycanda daşınmaz əmlakın orta qiymətini hesablayan kalkulyatoru istifadə edərək, saytda yerləşdirdiyiniz elanın qiymətini yoxlaya və tənzimləyə bilərsiniz.