Şəhər
Əmlakın orta qiyməti AZN
M2 görə orta qiymət AZN
tarixinə olan statistikaya əsasən, şəhərində kvadrat metrə görə orta qiymət AZN, əmlakın orta qiyməti isə AZN təşkil edir.