Evlərdə elektrik cərəyandan qorunmaq üçün Sığortalı açma qurğuları - УЗО
Evlərdə elektrik cərəyandan qorunmaq üçün Sığortalı açma qurğuları - УЗО

Cərəyanın itkisindən qorunmaq üçün differensial cərəyan açarlarından istifadə edirlər. Çox zaman onlara UZO (устройство защитного отключения) deyilir. 

Evin elektrikası
Elektromaqnit relelər, Maqnit-buraxıcıları və kontaktorlar
Elektromaqnit relelər, Maqnit-buraxıcıları və kontaktorlar

Elektrotexniki qurğuların işə salınmasında elektromaqnit relelərin, maqnit-buraxıcılarının və kontaktorların rolu çox böyükdür. Elektrik dövrələrində elektromaqnit relelərdən, maqnit-buraxıcılarından və kontaktorlardan son-icraedici element kimi istifadə edilir. 

Evin elektrikası
İşıqlı mənzillər. Çıl-çıraqların elektrik xəttinə qoşulması
İşıqlı mənzillər. Çıl-çıraqların elektrik xəttinə qoşulması

Əvvəlcə elektrik açarlarının işi və konstruksiyası ilə tanış olaq. Elektrik açarları xarici görünüşünə görə biri-birindən çox fərqli görünə bilər. Ancaq, funksiyalarına görə eyni bir işi görürlər. Elektrik açarları birqütblü, ikiqütblü, üçqütblü, dördqütblü və hətta beşqütblü ola bilərlər. Aşağıda şək.1-də 1,2,3 və 4 qütblü elektrik açarlarının şəkilləri göstərilmişdir

Evin elektrikası
Evlərdə elektrik işləri. Işıqlı mənzillər

İldən ilə çeşidi artan məişət texnikası mənzillərimizin elektrik quraşdırma işlərinə olan tələblərin daha da artmasına səbəb olur. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq yüksək keyfiyyətə və texniki göstəricilərə malik olan elektrik materiallarının və avadanlıqlarının düzgün quraşdırılması mənzillərimizin işıqlı, rahat və ən əsası təhlükəsiz istifadə olunmasına zəmin yaradır

Evin elektrikası
Elektrik məftilləri və kabelləri. Texniki göstəriciləri və digər parametrləri
Elektrik məftilləri və kabelləri. Texniki göstəriciləri və digər parametrləri

Elektrik quraşdırma işlərinə başlamazdan əvvəl işlədiləcək elektrik materialları haqqında müəyyən məlumatlara malik olmaq nəinki icraçı elektrikə həm də sifarişçi şəxsə də lazım gələ bilər. Bu məqalədə  biz geniş oxucu kütləsinə elektrik quraşdırma işlərində istifadə edilən kabel və məftillərin quruluşu, ölçüləri və texniki göstəriciləri haqqında müəyyən bilgilər verəcəyik

Evin elektrikası