2017-06-06 15:44:20

Zirzəmilər

Zirzəmilər

Binalar zirzəmili, texniki  zirzəmili, zirzəmisiz və ya bunların kombinasiyasından ibarət yeraltı hissələrdən ibarət olur. Zirzəmilərdən qazanxana, nasosxana, avtomobil dayanacağı və başqa məqsədlərlə istifadə edilir. İstehsalat məqsədi ilə istismar edilən zirzəmilərə də rast gəlmək olar. Bəzi hallarda zirzəmilər ticarət müəssisələrinə faydalı  yerləşkə kimi xidmət edir. Xüsusi pəncərələrdən işıqlanan zirzəmi mərtəbələr istismara daha yararlı olur. Zirzəmilərlə birlikdə həll edilən kürsülük mərtəbələri isə binanın təyinatında müəyyən funksiya daşıyır. Zirzəmilərin hündürlüyü, döşəmədən tavana qədər 1.9 m-dən az olmamalıdır.  Zirzəmi və ya kürsülük mərtəbələrində isə bu hündürlük 2.5 m-dən az olmamalıdır. Müasir binaların kompleks inşaatında bir binada verilən zirzəmi bir neçə binaya xidmət edir.

İçərisində xüsusi tamamlama işləri aparılmayan, adi döşəməli texniki zirzəmilərin döşəmədən tavana  qədər hündürlüyü 1.9 m—dən az, hətta 0.6 m ola bilər. Texniki zirzəmilərdən, əsasən soyuq və isti su, qaz, qızdırıcı boruların, elektrik kabellərinin və s. keçməsi üçün istifadə edirlər.

Zirzəmilərin işıqlanması və havasının dəyişməsi üçün xarici bünövrə divarlarının qarşısında ön çalalar qazılır. O biri üç divarından hasarlanan ön çalalara zirzəmi pəncərəsi və ya qapısı açılır. Ön çalanın maili beton döşəməsinə düşən sular xüsusi borularla axıdılır. Çox vaxt ön çalanın üstünü polad barmaqlıq və ya şüşə bloklarla örtürlər.

 

Sosial şəbəkələrdə bölüşmək