2017-02-02 19:21:14

İpoteka Fondu tərəfindən verilmiş kreditlər

İpoteka Fondu tərəfindən verilmiş kreditlər

2017 ci ilin yanvar ayında “Azərbaycan İpoteka Fondu” ASC tərəfindən 3.450.000 manatlıq 51 ədəd kredit verilib.

2016 ci ildən, bu günə kimi İpoteka Fondunun səlahiyyətli təşkilatları tərəfindən 741.330.000 matantlıq 18162 kredit verilmişdi.

2016 ilin iyun ayında təsdiq olunmuş ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydasına əsasən, sadə ipoteka krediti yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, milli valyuta ilə, 3 ildən 25 ilə kimi verilə bilər. Azərbaycan Respublikası vətəndaşına məxsus olan yaşayış sahəsini almaq üçün təyin olunmuş güzəştli ipotekanın maksimum müddəti 30 ilə qədər olmalıdır. Sadə ipotekada faiz dərəcələri 8 faiz, güzəştli ipotekanın faiz dərəcələri isə 4 faizdan yuxarı olmamalıdır.

Güzəştli ipotekanın məbləği, alınan yaşayış sahəsinin qiymətinin 85 faizindən artıq olmamalıdır(istisna hall-borcalan kreditin məbləğini azaltmağa tələb edəndə). Sadə ipoteka krediti aldıqda, kreditin məbləği 75 faizdən az, 85 faizdən çox olmamalıdır (maksimum hədd, borcalanın xahişi əsasında azaldıla bilər).

İpotekanın aylıq ödənişi, borcalanın əmək haqqının 70 faizindən yuxarı olmamalıdır. Borcalanın yaşı isə qanunvericilikdə təyin olunmuş pensiya yaşını ötməməlidir. Həyat sığortasının olmağı məcburidir.

Güzəştli ipoteka şəhid ailələrinə, Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanlarının ailələrinə, məcburi köçkünlərə, 3 il iş stajı olan dövlət qulluqçularına, stajı 5 ildən az olmayan ümumtəhsil məktəblərin müəllimlərinə, elmlər namizədlərinə və elmlər doktorlarına, idmanda xüsusi nailiyyətləri olan şəxslərə, eləcədə stajı 3 ildən az olmayan hərbi qulluqçulara şamil olunur.

Güzəştli ipoteka krediti bir ailəyə yalnız bir dəfə verilə bilər.

Azərbaycan İpoteka Fondunun kreditlərini vermək səlahiyyəti olan 20 bankları, 16 sığorta şirkətləri və 2 qiymətləndirmə təşkilatları mövcuddur.

Sosial şəbəkələrdə bölüşmək