2017-02-07 19:44:09

Evin döşəməsi. Tirlər üstündə yığılmış döşəmələrin növləri (ikinci hissə)

Evin döşəməsi. Tirlər üstündə yığılmış döşəmələrin növləri (ikinci hissə)

Tirlərin düzülməsi, birinci növbədə nişan qoymadan başlanır. Tirlər arasında məsafə taxtanın qalınlığından asılıdır. Tirlərin düzülmə istiqamətinə paralel 2 ip uzadaraq, taraz ilə düzgünlüyü yoxlanılır. Bu iplərə perpendikulyar, iki ip də çəkərək, bir birlərinə bağlanılır. Lakin iplər elə bağlanmalıdır ki, onları tərpətmək olsun. Montajdan öncə, tirlər, yanğına və çürüməyə  qarşı məhlul ilə emal olunur.

Tirlərdə sallanma müşahidə olunduqda, altına yapışqan ilə emal olunmuş taxta və ya faner parçası qoyulur. Taxta şalbanlardan yığılmış hazır konstruksiya tora bənzəyir.

Beton dirəklərin üstünə tirləri qoyduqda, düzlüyü, tirlərin altina taxta parça qoymaqla və ya beton dirəyin üstünə  əlavə styajka vurmaqla əmələ gətirilir. İkinci üsul daha məsləhətlidir, çünki taxta quruyandan sonra çokmə baş verə bilər. Bundan əlavə, hər tirin altına qoyulmuş taxta parçası U profili ilə və samorezlərlə tirə bərkidilməlidir, bu da öz növbəsində əlavə əməyin və vaxtın sərfiyyatına gətirib çıxarır.

Tirləri, torpağın üstünə montaj edəndə, katlovan qazılır və  8 sm qalınlıqda sement, qum və çınqıl qatqısı ilə doldurulur. Qatqını toxaclayıb bərkidərək, əhəngli su əlavə olunur. Ruberoyd sərilir, üstünə DVP qoyulur.  DVP üstünə 8 mm fraksiyalı keramzit tökərək, sement-qum qatqısı ilə örtülür. Quruyandan sonra betonun üstünə qum səpilərək,  kərpic və ya beton bloklardan tirlərin montajı üçün dirəklər tikilir.

Sosial şəbəkələrdə bölüşmək