2017-02-11 13:31:40

Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)

Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)

Döşəmənin hidro- və səs izolyasiyası

Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər. Onu tirlərin arasına sərirlər. Selofanın  üstünə istilikizolyasiyalı material montaj olunur:

 • Eko- və ya mineral pambıq;
 • Polistirol;
 • Penopoliuretan;
 • Uzolon;
 • Fenopol.

 

Materiallar, boşluq qoymadan sərilir, üstü buxarizolyasiyalı material ilə örtülür.

Yuxarıda qeyd olunmuş materiallardan başqa, taxta kəpəyi və taxta kəpəyindən istehsal olunmuş materiallardan istifadə etmək olar:

 • Taxta kəpəyindən düzəlmiş qranulalar;
 • Betonla qatışılmış taxta kəpəyi;
 • Taxta blokları;
 • Arbolit.

Ucuzluğa və ekoloji təmiz olduğuna görə ən əlverişlisi taxta kəpəyidir. O bütün boşluqları tutur. Taxta kəpəyini keramzit ilə əvəz etmək olar.

Taxta kəpəyindən düzəlmiş qaranulalar antiseptik və sellulozadan hazırlayırlar. Onlar faktiki olaraq yanmır və materialı mamırdan və çürümədən qoruyurlar. Betonla qatışılmış taxta kəpəyi ekolojı cəhətdən təmizdir və hidroizolyasiya keyfiyyətinə malikdir. Taxta blokları- taxta kəpəyi ilə sementi qarışdırmağla və mis kuporosu əlavə etməklə istehsal olunur. Onları adətən divarların isidilməsi üçün istifadə edirlər. Arbolit isə kimyavi əlavələrlə sementin qarışığıdır.

Bəzən üzən tirlər konstruksiyasından istifadə edirlər. Bu cür halarda tirlərın dirəkləri, plastikdən düzəldilmiş bolta oxşar dayaqlardan istifadə olunur. Bu cür konstruksiyalar çox yüngül olur və 20 sm diapazonunda tarazlığın tənzimləməsinə imkan verir. Üzən konstruksiyaya döşəmə taxtaların montajı, adi tirlərın üstünə olduğu kimi həyətə keçirilir.

Taxta döşəmənin təməli

Döşəmə taxtalarını həm bilavasitə tirlərin üstünə həm aşağıda göstərilən materilların üstünə montaj etmək olar:

 • Faner;
 • OSB;
 • DSP;
 • Taxtalardan düzəldilmiş qara döşəmə (çornıy pol).

Belə təməllər əsasən yaşayış tikililərdə istifadə olunur. Onlar döşəmənin deformasiya olunmasına imkan vermir. Əlavə işlər tələb olunmur, tirləra samorezlərlə bərkidilir. Layların birləşdiyi yerlər tirlərin üstündə yerləşməlidir. Montajdan əvvəl birləşmə yerləri cilalamaq lazımdır.

Qara döşəmə kəsilmiş taxtadan montaj olunur. İstismar zamanı kələkötür yerlərin yaranmaması, laylı materialların istifadəsindən fəqli olaraq üstündür. İkinci mərtəbədən başlayaraq döşəməni birbaşa tirların üstünə, perpendikulyar olaraq montaj edirlər. Bu cür konstruksiyalar tarazlıq fərqliyini örtür və döşəmə altına kommunikasiya xətlərin gizlətmək imkanı verir.

Sosial şəbəkələrdə bölüşmək