2017-01-31 08:24:30

Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (birinci hissə)

Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (birinci hissə)

Taxta döşəmələri

Ev tikən və evini tam təmir edən şəxslər çox zaman tirlər üstündə yığılmış taxta döşəməsini seçirlər. Təbii materialların üstünlüyünü hamı bilir. Taxta ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir, yüksək istilik izolyasiyasına malikdir, uzunömürlüdür. Birinci baxışdan, montaji çətin görünə bilər. Əslində isə, hər kişi bu işi görə bilər, əsas işin incəliklərini bilsin.

Taxtanı seçmək

Taxta döşəməsini tirlərin üstünə vururlar. Tirlər cürbəcür ola bilər:

 

  • 150 mm-lik şalban;
  • Şalbandan düzəlmiş plastinalar;
  • 2-si bir birinə birləşdirilimiş və böyrü üstə qoyulmuş ümümi qalınlığı 25 mm-dən az olmayan taxtalar;
  • Düzbucaqlı tirlər;
  • Metaldan şvellerlər (nadir halda istifadə olunur);
  • Tikilidə, döşəmə örtüyü üçün təyin olunmuş zavod istehsalı olan plastik.

Tirlərin təyinatı materialın növündən asılı deyil. Tirlər, hər zaman qara və təmiz döşəmənin təməli olur. Tirlər - dirək stolbalarına, beton plitələrə və tromblaşdırılmış torpağa montaj olunurlar. Stolbalar, ərazidə qrunt suların mövcud olduğu halda istifadə olunur.

Taxta tirlər- 2-ci və 3-cü sort olan küknar və şam ağacından düzəldilir. Çapması düzbucaqlı, nəmişləyi 15-20 % olmalıdır. Tirlərin hündürlüyü, enindan təxminən 2 dəfə böyük olmalıdır, aralarında olan məsafə isə evin eni və uzunluğundan asılıdır. Bundan savayı, tirlərin arasında olan məsəfə çoxaldıqda, qalınlıqları da böyük olmalıdır. Misal üçün, otağda divardan divara olan məsafə 2 metr olanda tirlərin çapması 110x60 mm olmalıdır, 5 metr olanda isə 200x150 mm.

Döşəmə taxtalarını- otağa düşən ağırlığa, iqlim şəraitinə, otağın təyinatı, maliyə imkanlarına görə seçirlər. Ön ucuz və möhkəm taxtalar şam, kükran, ağ şam, qara şam və sidr ağacından olur. Bahalı taxtalar isə- palıd, qızılağac və ağcaqovaqdan olur.

Taxtalar qurudulmuş olmalıdır, əks halda deformasiya olacaqlar. Taxta alanda, üzərində ağac şirəsi və çatlar olmamalıdır. Taxtanın optimal uzunluğu – 2 metrdir. 15 faizlik ehtiyat ilə və eyni partiyadan olmalıdır.

Sosial şəbəkələrdə bölüşmək