Axşam saatlarında küçələrin, qapıların astanasının, həyətyanı meydançaların və digər yerlərdə yerləşən elektrik lampalarının elektrik açarı və əl ilə yandırıb-söndürülməsinə ehtiyac qalmır. Bu işləri görmək üçün artıq toranlıq sensorları mövcuddur. Bu sensorlar havanın qaralmasını hiss edərək bizim istədiyimiz yerdə elektrik lampalarını işə salaraq ətrafı işıqlandırır. Belə bir hadisənin yaranması əsasən toranlıq düşdüyü zaman  baş verdiyinə görə bu qurğulara toranlıq sensorları adı verilmişdir. Toranlıq sensorunun işləmə prinsipi ilə tanış olaq.     


                                               Şək.1.Toranlıq sensorunun struktur sxemi. 

Şək.1-dən göründüyü kimi toranlıq sensoru :

  1. İşığa həssas fotoelementdən;
  2. Elektrik cərəyan gücləndiricisindən;
  3. İşıqlandırıcı qurğuları şəbəkə xəttinə qoşa bilən güc kontaktlarına malik olan elektromexaniki reledən ibarətdir.

Bütün bu elementlər bir korpusun altında birləşərək toranlıq sensorunu əmələ gətirirlər.  Aşağıda şək.2-də ən sadə konstruksiyaya malik olan toranlıq sensorlarının şəkilləri göstərilmişdir.

                                                               Şək.2.Toranlıq  sensorları.

Şək.2-də göstərilən konstruksiyaya malik olan toranlıq sensorlarının köməyi ilə elektrik lampalarını idarə etmə elektrik sxemləri ilə tanış olaq. Toranlıq sensorunun elektrik lampasına qoşulma sxemi aşağıda şək.3-də göstərilmişdir.

Şək.3.Toranlıq sensorunun elektrik lampasına qoşulma sxemi.

Toranlıq sensoru daima şəbəkə gərginliyinə qoşulmuş şəkildə qalır. Qurğunun həssas elementi olan fotoelement  ətraf mühitin  işıqlanma səviyyəsini nəzarət altında saxlayaraq işıq selinin səviyyəsinin müəyyən həddən aşağı düşən anında releni işə salır. Nəticədə relenin açıq kontaktları qapanaraq əlektrik lampasını şəbəkə xəttinə qoşur və onu  işə salır. Səhər, hava işıqlanana  yaxın, fotoelement  ətraf mühitdə işıq selinin artmasını hiss edərək releni söndürür və nəticədə relenin bağlı kontaktları açılaraq elektrik lampasını söndürür.

Şək.2-də göstərilən toranlıq sensorları analoq elementlər üzərində qurulmuş ilk sensorlardır. Bu sensorlar 20 ildən çoxdur ki, etibarlı şəkildə insanlara xidmət edir. Quruluşca sadə və kompakt olması ona bəzi üstünlüklər verir. Ümumiyyətlə toranlıq sensorlarından istifadə etmək həmişə sərfəlidlr. Toranlıq sensorlarının üstün cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir:

     1.Quraşdırılması çox sadədir.

     2.Elektrik enerjisinə qənaət etməyə imkan yaradır.

     3.Heç bir müdaxilə etmədən işləmə qabiliyyətinə malikdir.

     4.Ətraf mühitin temperatur dəyişmələrinə və atmosfer yağintılarına qarşı davamlıdır.

     5.Şəbəkə xəttinə birbaşa qoşulur. Düzləndirmə, gücləndirmə və stabilləşdirmə qurğularına ehtiyac qalmır.

davami...

Yerləşdirmə tarixi: 25.11.2016
Sosial şəbəkələrdə bölüşmək

07.12.2016
İşıqlı mənzillər. Temperatur tənzimləyiciləri
Bu mövzumuzda biz elektrik və elektron dövrələrlə idarə olunan termorelelərin, termotənzimləyicilərin və termostatların işləmə prinsipi və elektrik dövrələrinə qoşulma qaydaları ilə tanış olacağıq. Tranzistorla işləyən bir neçə elektron termotənzimləmə sxeminin  işləmə prinsipi  ilə tanış olacağıq. 

27.11.2016
Bu sensorlar havanın qaralmasını hiss edərək bizim istədiyimiz yerdə elektrik lampalarını işə salaraq ətrafı işıqlandırır. 

21.11.2016
Bu məqalədə elektrik məftillərinin elektrik açarları vasitəsi ilə işıqlandırıcı qurğu və çıl-çıraqlara qoşulma qaydaları və elektrik sxemləri ilə tanışlığımızı davam edəcəyik.

07.12.2016

Maraqlı məqalələr

İşıqlı mənzillər. Temperatur tənzimləyiciləri

Bu mövzumuzda biz elektrik və elektron dövrələrlə idarə olunan termorelelərin, termotənzimləyicilərin və termostatların işləmə prinsipi və elektrik dövrələrinə qoşulma qaydaları ilə...

Ətraflı
27.11.2016

Maraqlı məqalələr

İşıqlı mənzillər. Toranlıq sensorları (davamı)

Bu sensorlar havanın qaralmasını hiss edərək bizim istədiyimiz yerdə elektrik lampalarını işə salaraq ətrafı işıqlandırır. 

Ətraflı
25.11.2016

Maraqlı məqalələr

İşıqlı mənzillər. Toranlıq sensorları.

Axşam saatlarında küçələrin, qapıların astanasının, həyətyanı meydançaların və digər yerlərdə yerləşən elektrik lampalarının elektrik açarı  və əl ilə...

Ətraflı