İlkin vericilərin icra mexanizmi kimi ən çox istifadə edilən cihazlara termoreleləri misal göstərmək olar.Bu cihazlar çox sadə iş prinsipinə malikdirlər.Aşağıda şək.1-də isti temperatura həssas olan kontaktlı kiçik bir qurğu göstərilmişdir.

                              Şək.1.Termorele.1-tərpənməz kontakt,2-temperatura həssas kontakt,

                                         3-temperatur təsirindən aralanan temperatura həssas kontakt,

                                         4-istiyə davamlı dielektrik altlıq.

      Şəkildən göründüyü kimi istiyə davamlı elektrik cərəyanını keçirməyən altlığin(4) üzərinə əlvan metalların qarışığından hazırlanmış elektrik cərəyanını yaxşı keçirən nazik zolaqlı 2 ədəd kontakt bərkidilmişdir. Bu kontaktlardan biri tərpənməz(1) qalaraq elektrik cərəyanını özündən buraxır.Digəri, isti temperatura həssas olan kontakt(2) isə ətraf mühitin temperaturunun qalxması nəticəsində istiliyi qəbul edərək deformasiyaya məruz qalır. Nəticədə kontaktın başlığı (2) vəziyyətindən (3) vəziyyətinə gələrək cərəyan axan təmas kontaktlarını aralayır. Bu zaman dövrədən axan cərəyan kəsilir və dövrəyə qoşulmuş elektrik qurğusu dayanır.Bir müddətdən sonra temperatura həssas kontaktın gövdəsi soyuyur və kontakt əvvəlki vəziyyətinə qayıdaraq təmas kontaktlarını birləşdirir. Nəticədə dövrə qapanır və dövrəyə qoşulmuş elektrik qurğusu işə düşür.Bu cür termorelelərə idarə olunmayan termorelelər deyilir.Çünki, belə qurğular konkret temperatur diapazonunda işləyirlər. Əgər biz belə bir termorelenin istiliyə həssas kontaktının əvvəlki vəziyyətindən yayınma məsafəsini süni yolla dəyişdirə bilsək, bu zaman relenin təmas kontaktlarının bri-birinə toxunma müddətini və temperatur diapazonunu dəyişə bilərik. Beləliklə, biz kontaktları istədiyimiz temperatur kəsiyində idarə edə bilərik. Belə termorelelərə idarə olunan termorelelər deyilir.İstismar qrupuna görə bu termorelelər mexaniki qrupa aid edilirlər.

      Aşağıda şək.2-də idarə olunan termorelenin xarici görünüşü və struktur sxemi göstərilmişdir. 

a)b)

                        Şək.2.Termorele.a)xarici görünüşü,g)daxili struktur sxemi:1-tərpənməz kontakt,2-idarə olunan kontakt,3-idarə olunan kontakta bərkidilmiş vint,4-termorelenin gövdəsi,5-idarə olunan kontaktın yrdeəyişməsini təmin edən diyircəkli dəstək. 

       Diyircəkli dəstəyi sağa və ya sola fırlatmaqla təmas kontaktlarını biri birinə daha çox sıxmaqla və əksinə az sıxmaqla temperaturun tərpənən kontakta təsir edərək onların aralanması prosesini dəyişə bilirik. Beləliklə daha çox sıxılmış kontaktın aralanması üçün böyük temperatur və əksinə daha az sıxılmış kontaktın aralanması üçün isə kiçik temperatur tələb olunacaqdır.Diyircəkli dəstəyin vasitəsi ilə bizə lazım olan temperaturu seçərək dövrəyə qoşulmuş elektrik qurğusunun həmin temperaturda açılmasını təmin edə bilərik.

davamı...

İşıqlı mənzillər. Temperatur tənzimləyiciləri

Yerləşdirmə tarixi: 15.12.2016
Sosial şəbəkələrdə bölüşmək

17.02.2017
Döşəmə plintusları (ikinci hissə)
Plintusların vulumasından  qabağ, onların bir neçə gün otaqda qalması məsləhətdir. O vaxta qədər plintuslar otağın temperaturuna və rütubətinə adaptasiya olacaqlar. Bundan başqa lazım olan ələtləri hazırlamaq lazımdır.

13.02.2017
Döşəmə plintusları (birinci hissə)
Taxta dəşəməsi hazır olandan sonra döşəmə ilə divarın  arasında olan boşluqları və əyrilikləri gizlətmək, döşəməyə bitmiş görüntü vermək üçün plintus vurulmalıdır. Təbii ki, taxta döşəməyə taxta plintus vurmağa daha məsləhətə uyğundur. Taxta plintusu döşəmə örtüyünün təbii görüntüsünü saxlayaraq onunla harmoniyada görünəcək.

11.02.2017
Evin döşəməsi. Taxta döşəmələr (üçüncü hissə)
Birinci mərtəbənin kürsüsündə, döşəmənin montajını həyata keçirəndə hidro-və istilik izolyasiyasına diqqət yetirmək məsələsi ortaya çıxır. Hidroizolyasiya üçün perqamin və polietilen selofan istifadə oluna bilər.