Bizim misalda çıl-çırağın bir lampası tək, digər iki lampası isə birgə yanır. Bünün üçün iki qütblü elektrik açarından istifadə edirik. Aşağıda şək.4-də çıl-çırağın elektrik açarına qoşulma sxemi göstərilmişdir. 

   

                     Şək.4.Üç şamlı çıl-çırağın elektrik açarına qoşulma sxemi.

      Elektrik sxemindən görürük ki, şəbəkə gərginliyindən gələn xəttlər elektrik açarları olan qutuya daxil olur. Faza xətti S1 və S2 elektrik açarlarının hər ikisinin bir qoluna  birləşdirilir. Elektrik açarlarının digər qolundan isə elektrik xəttləri çıl-çırağın qırmızı və qəhvəyi məftilləri ilə birləşdirilir. Şəbəkə xəttindən göy rəngli məftillə  gələn sıfır(N) xətti isə çıl-çırağın göy rəngli məftili ilə birləşdirilir.

      Quraşdırma zamanı təhlükəsizlik tələblərinə əməl edin. İşıqlanma işlərini aparmaq üçün  en kəsiyi 1,5mm2 mis məftildən istifadə etmək olar. Məftillərin birləşmələrini 20 sm ucluqlarını açaraq biri-birinə sarımaqla möhkəm dolayın. İsolentlə açıq sahəni dolanmış istiqamətdə səliqəli sarımaqla tam bağlayın. Elektrik açarının sıxaclı yuvacıqlarına daxil olan məftillərinin uclarını 5mm uzunluğunda təmizləyərək və iki barmaqla buraraq(saçaqlanmasın) yuvacıqlarda vintlə sıxaraq bərkidin. Məftillərin səthində izolyasiya qatının pozulmasına yol verməyin.

      Aşağıda şək.5-də çıl-çırağı yandırmaq üçün istifadə olunan iki qütblü elektrik açarının elektrik quraşdırma üsulu verilmişdir.

Şək.5.İki qütblü elektrik açarının şəbəkəyə və çıl-çırağa qoşulma      

      Çıl-çıraqların görünüşlərinin fərqli olmasına baxmayaraq qoşulma sxemləri dəyişilmir. Çıl-çıraqlarda şamların sayının çox olmasına baxmayaraq elektrik açarında qütblərin(düymələrin) sayı 3və ya 4-dən artıq olmur.

     Yuxarıda göstərdiyimiz qoşulma sxemi ilə mükəmməl tanış olaraq Siz istınilən formalı çıl-çıraqları elektrik şəbəkəsinə qoşa bilərsiniz.                                       

İşıqlı mənzillər. Çıl-çıraqların elektrik xəttinə qoşulması.   

Elektrik məftilləri və kabelləri. Texniki göstəriciləri və digər parametrləri.               

Evlərdə elektrik işləri. Işıqlı mənzillər    

Yerləşdirmə tarixi: 21.11.2016
Sosial şəbəkələrdə bölüşmək

27.11.2016
Bu sensorlar havanın qaralmasını hiss edərək bizim istədiyimiz yerdə elektrik lampalarını işə salaraq ətrafı işıqlandırır. 

25.11.2016
Axşam saatlarında küçələrin, qapıların astanasının, həyətyanı meydançaların və digər yerlərdə yerləşən elektrik lampalarının elektrik açarı  və əl ilə yandırıb-söndürülməsinə ehtiyac qalmır. Bu işləri görmək üçün artıq toranlıq sensorları mövcuddur. 

20.11.2016
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 oktyabr tarixli 342-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

27.11.2016

Maraqlı məqalələr

İşıqlı mənzillər. Toranlıq sensorları (davamı)

Bu sensorlar havanın qaralmasını hiss edərək bizim istədiyimiz yerdə elektrik lampalarını işə salaraq ətrafı işıqlandırır. 

Ətraflı
25.11.2016

Maraqlı məqalələr

İşıqlı mənzillər. Toranlıq sensorları.

Axşam saatlarında küçələrin, qapıların astanasının, həyətyanı meydançaların və digər yerlərdə yerləşən elektrik lampalarının elektrik açarı  və əl ilə...

Ətraflı
21.11.2016

Maraqlı məqalələr

Çıl-çıraqların elektrik xəttinə qoşulması (davamı)

Bu məqalədə elektrik məftillərinin elektrik açarları vasitəsi ilə işıqlandırıcı qurğu və çıl-çıraqlara qoşulma qaydaları və elektrik sxemləri ilə tanışlığımızı davam edəcəyik.

Ətraflı