Bizim misalda çıl-çırağın bir lampası tək, digər iki lampası isə birgə yanır. Bünün üçün iki qütblü elektrik açarından istifadə edirik. Aşağıda şək.4-də çıl-çırağın elektrik açarına qoşulma sxemi göstərilmişdir. 

   

                     Şək.4.Üç şamlı çıl-çırağın elektrik açarına qoşulma sxemi.

      Elektrik sxemindən görürük ki, şəbəkə gərginliyindən gələn xəttlər elektrik açarları olan qutuya daxil olur. Faza xətti S1 və S2 elektrik açarlarının hər ikisinin bir qoluna  birləşdirilir. Elektrik açarlarının digər qolundan isə elektrik xəttləri çıl-çırağın qırmızı və qəhvəyi məftilləri ilə birləşdirilir. Şəbəkə xəttindən göy rəngli məftillə  gələn sıfır(N) xətti isə çıl-çırağın göy rəngli məftili ilə birləşdirilir.

      Quraşdırma zamanı təhlükəsizlik tələblərinə əməl edin. İşıqlanma işlərini aparmaq üçün  en kəsiyi 1,5mm2 mis məftildən istifadə etmək olar. Məftillərin birləşmələrini 20 sm ucluqlarını açaraq biri-birinə sarımaqla möhkəm dolayın. İsolentlə açıq sahəni dolanmış istiqamətdə səliqəli sarımaqla tam bağlayın. Elektrik açarının sıxaclı yuvacıqlarına daxil olan məftillərinin uclarını 5mm uzunluğunda təmizləyərək və iki barmaqla buraraq(saçaqlanmasın) yuvacıqlarda vintlə sıxaraq bərkidin. Məftillərin səthində izolyasiya qatının pozulmasına yol verməyin.

      Aşağıda şək.5-də çıl-çırağı yandırmaq üçün istifadə olunan iki qütblü elektrik açarının elektrik quraşdırma üsulu verilmişdir.

Şək.5.İki qütblü elektrik açarının şəbəkəyə və çıl-çırağa qoşulma      

      Çıl-çıraqların görünüşlərinin fərqli olmasına baxmayaraq qoşulma sxemləri dəyişilmir. Çıl-çıraqlarda şamların sayının çox olmasına baxmayaraq elektrik açarında qütblərin(düymələrin) sayı 3və ya 4-dən artıq olmur.

     Yuxarıda göstərdiyimiz qoşulma sxemi ilə mükəmməl tanış olaraq Siz istınilən formalı çıl-çıraqları elektrik şəbəkəsinə qoşa bilərsiniz.                                       

İşıqlı mənzillər. Çıl-çıraqların elektrik xəttinə qoşulması.   

Elektrik məftilləri və kabelləri. Texniki göstəriciləri və digər parametrləri.               

Evlərdə elektrik işləri. Işıqlı mənzillər    

Yerləşdirmə tarixi: 21.11.2016
Sosial şəbəkələrdə bölüşmək

19.01.2017
Bakı şəhərində evlərin kirayəsi bahalaşdı.
2017-ci ilin yanvar ayında evlərin kirayə sektorunda qiymətlərin artması müşahidə olunmağa başladı. 

17.01.2017
Tikintidə istifadə olunanan boyalar. Boyaların növləri
Bu gün boyaları, vaxt aşırı müxtəlif assortimentdə və növdə buraxırlar. Lazım olan boyanı almaq üçün, onun bütün çeşidlərini öyrənmək zərurəti yaranır.

01.01.2017
 Termostatın idarə olunması çox sadədir.Termostatın ön görünüşündə iki vəziyyətli açarı, tənzimləmə dəstəyini və işıq indikatorunu görə bilərik.

19.01.2017

Daşınmaz əmlak

Bakı şəhərində evlərin kirayəsi bahalaşdı.

2017-ci ilin yanvar ayında evlərin kirayə sektorunda qiymətlərin artması müşahidə olunmağa başladı. 

Ətraflı
17.01.2017

Maraqlı məqalələr

Tikintidə istifadə olunanan boyalar. Boyaların növləri

Bu gün boyaları, vaxt aşırı müxtəlif assortimentdə və növdə buraxırlar. Lazım olan boyanı almaq üçün, onun bütün çeşidlərini öyrənmək zərurəti...

Ətraflı
01.01.2017

Maraqlı məqalələr

İşıqlı mənzillər. Elektron rəqəmsal termotənzimləyicilər (2)

 Termostatın idarə olunması çox sadədir.Termostatın ön görünüşündə iki vəziyyətli açarı, tənzimləmə dəstəyini və işıq indikatorunu görə bilərik.

Ətraflı